בלחיצה על דוושת הבלם באופנוע מתברר כי בלם הרגל אינו בולם. מה על נהג לעשות?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: