מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 963