האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?