איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?