כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 904