איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 885


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: