איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 885