מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?