האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?