כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 857