מדוע יש להימנע מלנהוג באופנוע במרכז הנתיב, מלבד הסיבות המנויות בחוק?