מדוע יש להימנע מלנהוג באופנוע במרכז הנתיב, מלבד הסיבות המנויות בחוק?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: