האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 851


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: