כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?