מהי הבדיקה החשובה שעל רוכב האופנוע לעשות לפני כניסה לצומת?