האם רשאי רוכב אופנוע לנהוג בשביל שסומן ומיועד להולכי רגל?