האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 828