מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: