מה הבעיה המתהווה כאשר מגלים "ברגע האחרון" מכשול לפני האופנוע?