כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

תמונה עבור שאלה 725