מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

תמונה עבור שאלה 706