איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

תמונה עבור שאלה 699