הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא: