מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: