מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?