בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

תמונה עבור שאלה 653