בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

תמונה עבור שאלה 653


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: