מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?