האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 643


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: