מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?