האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

תמונה עבור שאלה 614