בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: