בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

תמונה עבור שאלה 55