אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע: