האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?