מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 530