כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?