מהו מספר הנוסעים שמותר להרכיב על אופנוע ועל תלת-אופנוע, נוסף על הנוהג בהם?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: