שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: