בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

תמונה עבור שאלה 425