למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 413