כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: