מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: