באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 366