"שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?