באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?