כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

תמונה עבור שאלה 291