האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 281


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: