האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: