איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 24