מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?