באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?