מה הם הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך?