האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?